Η στοχευμένη παρουσίαση των υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας σας είναι αποδεδειγμένη, καθώς οι αναγνώστες του περιοδικού αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες των ετήσιων διοργανώσεών της ΡΟΤΑ αποτελούν την ευρύτερη δυνατή συγκέντρωση του ειδικού επαγγελματικού κοινού στο οποίο απευθύνεστε. Επίσης οι τακτικές ενημερώσεις και ο σχολαστικός έλεγχος της λίστας παραληπτών, βεβαιώνουν πως οι προωθητικές σας ενέργειες απευθύνονται σε εκείνους που ενδιαφέρονται ενεργά για την ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου τους.

Το ROTA SPOT & ROTA ΟΙΚΙΑ εκδίδεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζουν οι αντιπροσωπευτικότεροι τίτλοι του είδους. Το μέχρι προσφάτως μόνο σε έντυπη μορφή διαθέσιμο περιοδικό, διαβάζεται πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή από την παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι οι αναγνώστες του μπορούν να έχουν αμεσότερη πρόσβαση στο επιμελημένο περιεχόμενο και τις επαγγελματικές του καταχωρήσεις, από οποιοδήποτε σημείο, σε οποιοδήποτε χρόνο.

ROTA SPOT OIKIA